Cách tính thuế TNCN cho lao động thời vụ, lao động dưới 3 tháng, lao động thử việc năm 2021

Cách tính thuế TNCN cho lao động thời vụ, lao động dưới 3 tháng, lao động thử việc năm 2021 đều căn cứ theo điểm I khoản 1 Điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC.

Thông tư áp dụng để tính thuế TNCN cho lao động thời vụ, lao động dưới 3 tháng, lao động thử việc

Cách tính thuế cho lao động thời vụ
Cách tính thuế cho lao động thời vụ

Theo thông tư 111/2013/TT-BTC người lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng và lao động không ký hợp đồng thì doanh nghiệp phải khấu trừ 10% thu nhập trước khi trả cho người lao động ( đối với mức thu nhập từ 2 triệu đồng trờ lên).

Trường hợp người lao động chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất và ước tính sau khi giảm trừ gia cảnh chưa tới mức phải nộp thuế thì người lao động làm cam kết 02/CK-TNCN gửi cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có căn cứ chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Sau đây Hrv xin đưa ra tổng quan về cách tính thuế cho lao động thời vụ, lao động dưới 3 tháng, lao động thử việc như sau:

Nếu thu nhập của người lao động dưới 2 triệu/ 1 lần hoặc trên tháng thì chưa phải nộp thuế TNCN.

Nếu thu nhập của người lao động từ 2 triệu đồng trở lên mà không đủ điều kiện làm cam kết 02 thì doanh nghiệp sẽ khấu trừ 10% thu nhập trước khi trả cho người lao đông.

Bây giờ, hãy cùng Hrv đi sâu vào từng trường hợp cụ thể :

Cách tính thuế TNCN cho lao động thời vụ

Lao động mùa vụ
Lao động mùa vụ

Lao động thời vụ được tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào, đây là câu hỏi được tìm kiếm khá nhiều.

Căn cứ theo điểm I khoản 1 Điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC , thuế TNCN cho lao động thời vụ được tính như sau:

Lao động thời vụ có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần hoặc trên tháng trở lên mới phải đóng thuế TNCN.

Điều đó có nghĩa là, lao động thời vụ có mức thu nhập dưới 2 triệu thì không phải khấu trừ 10% thuế TNCN.

Thuế TNCN mà lao động thời vụ phải nộp tính trên tổng thu nhập nhân với mức thuế suất 10%. Các tổ chức, cá nhân trả tiền thù lao cho người lao động thời vụ sẽ giữ lại 10% thu nhập này trước khi trả cho người lao động.

Nếu người lao động thời vụ chỉ có một nguồn thu nhập thuộc đối tượng khấu trừ thuế như trên và ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa tới mức phải nộp thuế thì người lao động có thể làm cam kết 02/CK-TNCN và gửi tổ chức trả thu nhập để tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Giảm trừ gia cảnh ở đây là giảm trừ cho bản thân 11 triệu/ tháng và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu/ tháng.

Người lao động muốn làm cam kết 02/CK-TNCN phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm làm cam kết.

Tóm lại, đối với lao động thời vụ có hợp đồng dưới 3 tháng sẽ có 2 trường hợp:

 • Trường hợp 1: Tổng thu nhập của lao động thời vụ dưới 2 triệu đồng / tháng thì người lao động sẽ không phải khấu trừ thuế TNCN.
 • Trường hợp 2: Tổng thu nhập từ 2 triệu đồng trên 1 lần hoặc trên tháng trở lên thì đơn vị chi trả giữ lại 10% tổng thu nhập hoặc là người lao động làm cam kết 02/CK-TNCN để tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Cách tính thuế TNCN cho lao động thử việc

Lao động thời vụ
Lao động thời vụ

Bắt đầu từ năm 2021, có một số thay đổi trong trong cách tính thuế TNCN cho lao động thử việc.

Theo điều 24 của bộ luật lao động 2019 việc ký kết hợp đồng lao động thử việc giữa người sử dụng lao động và người lao động có thể thực hiện bằng 2 cách.

 • Cách thứ nhất: Nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao đông (Hợp đồng thử việc chung với hợp đồng lao động).
 • Cách thứ hai: Hợp đồng thử việc được ký hợp đồng riêng.

Tùy vào trường hợp người lao động ký hợp đồng theo hình thức nào mà cách tính thuế TNCN cho lao động thử việc sẽ khác nhau.

Cách tính thuế TNCN cho lao động thử việc khi ký chung hợp đồng thử việc với hợp đồng lao động chính đó là tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Trong trường hợp ký riêng hợp đồng, thuế TNCN của người lao động sẽ được doanh nghiệp khấu trừ 10% theo điểm I khoản 1 Điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC ( Nếu lao động thử việc cóthu nhập từ 2 triệu đồng trở lên và không đủ điều kiện làm cam kết thu nhập) Trường hợp ký riêng hợp đồng thử việc nhưng mức thu nhập dưới 2 triệu đồng/ lần hoặc trên tháng thì  người lao động không phải khấu trừ thuế.

Cách tính thuế TNCN cho lao động dưới 3 tháng

Lao động dưới 3 tháng
Lao động dưới 3 tháng

Thuế TNCN cho lao động dưới 3 tháng được tính như sau:

Đơn vị chi trả sẽ tính và thực hiện khấu trừ thuế TNCN 10% khi chi trả cho người lao động có hợp đồng dưới 3 tháng nếu thu nhập trong tháng của người lao động từ 2 triệu đồng trở lên. ( Trường hợp người lao động không đủ điều kiện làm cam kết 02/CK-TNC).

Trong trường hợp công ty ký hợp đồng với người lao động dưới 3 tháng, chi trả lương theo tuần, mỗi lần dưới 2 triệu đồng thì mỗi lần chi trả không phải khấu trừ 10% thuế nhưng cuối tháng công ty phải tổng hợp lại. Trường hợp tổng thu nhập trong tháng của người lao động từ 2 triệu trở lên, công ty phải tính và kê khai thuế TNCN. Trường hợp công ty ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng nhưng ký nhiều lần và không liên tục trong năm tài chính với một người lao động, nếu trong năm đó tổng thời gian lao động tại công ty từ 3 tháng trở lên thì công ty tạm khấu trừ thuế của cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần tính theo thu nhập tháng.

Cách đăng ký mã số thuế cho lao động thời vụ, lao động dưới 3 tháng

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân
Cách đăng ký mã số thuế cá nhân

Mỗi cá nhân được cấp duy nhất một MST để sử dụng trong suốt cuộc đời. Để được cấp mã số thuế, người lao động thời vụ cần chuẩn bị những giấy tờ sau để gửi cho doanh nghiệp nơi làm viêc:

 • Giấy ủy quyền cho doanh nghiệp đăng ký mã số thuế cá nhân
 • Giấy tờ tùy thân : Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân

Doanh nghiệp sẽ tổng hợp lại thông tin của người lao động và nộp cho cơ quan thuế. Để đăng ký mã số thuế cá nhân cho lao động thời vụ, doanh nghiệp cần đăng nhập vào https://thuedientu.gdt.gov.vn/ để tiến hành kê khai.

Có 2 cách để đăng ký mã số thuế cá nhân :

Chi tiết xem thêm.

Cách làm cam kết thu nhập cho lao động thời vụ

Công nhân thời vụ
Công nhân thời vụ

Để có thể tạm hoãn đóng thuế TNCN thì người lao động thời vụ cần làm bản cam kết thu nhập mẫu 02/CK-TNCN để gửi cho doanh nghiệp nơi chi trả thu nhập.

Điều kiện để làm cam kết thu nhập để tạm thời không phải khấu trừ thuế TNCN cho lao động thời vụ:

 • Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng
 • Có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên
 • Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế. Nếu làm ở 02 nơi trở lên sẽ không được làm bản cam kết
 • Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kế
 • Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế

Trên đây là cách tính thuế TNCN cho lao động thời vụ mà Hrv job đã tổng hợp được từ các trang uy tín. Để tìm hiểu thêm về thuế TNCN tại:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Cho thuê lao động thời vụ uy tín, chất lượng

Trong những năm gần đây, dịch vụ cho thuê lao động  thời vụ đang trở thành chìa khóa giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí sản xuất. Ngoài ra, dịch vụ này còn giúp cho các hộ kinh

Cho thuê công nhân may

Dịch vụ cho thuê công nhân may

Từ đầu năm 2021 đến nay, các doanh nghiệp may đã có nhiều khởi sắc hơn, có nhiều đơn hàng xuất khẩu hơn. Tuy nhiên, vấn đề các doanh nghiệp gặp khó khăn trong lúc này là khó tuyển dụng