Hoạt động, phong trào

Hoạt động phong trào hệ thống HRV Job

Hoạt động đào tạo hệ thống

Như chúng ta đã biết: Nhân lực được coi là yếu tố quan trọng quyết định tới sự phát triển của mỗi công ty. Doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư công sức và chi phí phục vụ cho công tác tuyển dụng với mong muốn tạo dựng một đội ngũ nhân viên có trình độ